Thema

Anderhalf miljoen volwassenen in Nederland hebben grote moeite met lezen en schrijven en ook veel kinderen en jongeren kampen onnodig met taalachterstanden. Tweederde van de volwassen laaggeletterden in Nederland is geboren en getogen in Nederland. Omdat laaggeletterdheid voorkomt in alle lagen van de samenleving en vaak meerdere oorzaken heeft, is het onmogelijk om één duidelijke profielschets van ´een laaggeletterde´ te geven.

Mensen die laaggeletterd zijn kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te nemen aan onze informatiemaatschappij. Ze hebben moeite om hun eigen doelen te realiseren en kunnen hun kennis en vaardigheden niet zelfstandig verder ontwikkelen. Omdat laag- en ongeletterdheid nauwelijks publiekelijk wordt besproken, denken veel mensen dat zij de enige zijn met het probleem. Dit werkt gevoelens van schaamte in de hand. Hierdoor verbergen velen deze achterstand liever en blijft zowel het probleem als het taboe in stand.

Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, met als doel: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel korte als lange termijn. De activiteiten van de stichting zijn er op gericht om de samenleving te laten inzien dat laaggeletterdheid een belangrijk individueel en sociaal-economisch vraagstuk is, zowel nationaal als internationaal.

Voor meer informatie over laaggeletterdheid, zie www.lezenenschrijven.nl.
Wilt u weten wat ú in uw omgeving  kunt doen tegen laaggeletterdheid? Ga naar www.uaanzet.nl.

Bekijk hier de commercials uit de mediacampagne: